Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Psychologiczne HOLIS Katarzyna Binkiewicz, z siedzibą w Grójcu 05-600, adres e-mail: psycholog.binkiewicz@gmail.com

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przekazane, w szczególności:

-> W celu realizacji usług, przeprowadzenia rezerwacji,, ewentualnego przypomnienia lub odwołania wizyty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

-> W celu realizacji prawnie uzasadnionego obowiązku administratora (ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

-> W celu prowadzenia dokumentacji rachunkowej, wystawania faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak może uniemożliwić realizację celu, w jakim zostały nam przekazane.

W związku z realizacją usług, Państwa dane mogą być przetwarzane przez:

-> dostawców usług doradczych, księgowych, prawnych, informatycznych i innym podmiotom odpowiedzialnym za profesjonalne wykonywanie usług realizowanych przez Centrum Psychologiczne HOLIS.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych powyżej, a także do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do:
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.